NBBU

De NBBU is een actieve koepelorganisatie met meer dan 500 leden op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving& selectie. De NBBU is een actieve vereniging die haar leden met raad en daad terzijde staat, waardoor zij zich richting hun opdrachtgevers als solide uitzendbureau kunnen profileren. Een NBBU- uitzendbureau staat garant voor de kwaliteit, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van zijn uitzendkrachten. De NBBU biedt zijn leden de eigen NBBU-cao voor uitzendkrachten.

De intercedenten van NBBU-uitzendbureaus zijn goed opgeleid en kunnen uitzendkrachten volledig informeren over bijvoorbeeld de cao-bepalingen. De NBBU helpt hen om de kennis over de wet- en regelgeving op peil te houden door middel van een helpdesk die 24 uur per dag per e-mail bereikbaar is om vragen over deze en andere onderwerpen te beantwoorden. NBBU-uitzendbureaus werken met de NBBU-cao, de meest flexibele cao van Nederland. Een voorbeeld uit deze cao is de fasensystematiek. Het uitzendbureau sluit een overeenkomst met de uitzendkracht voor fase 1 en fase 2, in totaal voor tweeëneenhalf jaar. In die overeenkomst is het uitzendbeding opgenomen; dit is een wettelijke bepaling die onder andere inhoudt dat de uitzendovereenkomst eindigt als uw opdracht is afgelopen. Maar dat niet alleen, ook als de uitzendkracht ziek wordt hoeft u niet door te betalen. Hij of zij kan bij ziekte een uitkering krijgen vanuit de werkloosheids- of de ziektewet. De relatie tussen inlener en

NBBU-uitzendbureaus is omgeven door stevige garanties. Met ingang van 1 januari 2007 is er een nieuw keurmerk voor de uitzendbranche: de NEN4400-norm. In deze norm zijn allerhande criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Dit betreft niet alleen financiële criteria, maar ook administratieve criteria, bijvoorbeeld op het gebied van persoons- administratie. Een positieve screening op de NEN4400-norm is een vereiste voor lidmaatschap van de NBBU en is daarmee een extra garantie voor een financieel betrouwbaar uitzendbureau. Op de website www.normeringarbeid.nl kunt u vinden welke uitzendbureaus positief zijn gescreend

SNA