CAO Uitzendkrachten

De NBBU uitzendbureaus hanteren de NBBU-cao. Het belangrijkste gegeven voor de uitzendkracht uit deze cao is het fasensysteem. Dit fasensysteem beslaat een periode van drieëneenhalf jaar. In dit drieëneenhalf jaar is er sprake van flexibele uitzendovereenkomsten. Daarna kan er eventueel een dienstverband voor onbepaalde tijd aan de orde komen.

Het fasensysteem bestaat uit vier fasen. De rechtspositie van de uitzendkracht hangt af van de fase waarin hij/zij zich bevindt.

Fase 1: Telt 26 gewerkte weken: uitzendovereenkomsten met uitzendbeding.

Fase 2: Telt 104 gewerkte weken: uitzendovereenkomsten met uitzendbeding.  

In deze twee fasen is het uitzendbeding van toepassing. Wat betekent dit? 
Kernbegrip is: ‘Einde opdracht = einde contract’. Als de uitzendopdracht eindigt, eindigt automatisch de uitzendovereenkomst met uw uitzendkracht. Ook ziekte van de uitzendkracht leidt tot beëindiging, het uitzendbureau hoeft dan geen loon door te betalen en de uitzendkracht ontvangt een uitkering uit de Ziektewet van het UWV.

Fase 3: Telt 52 weken: uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze fase worden (maximaal vier) tijdelijke uitzendovereenkomsten aangegaan. Gedurende deze uitzendovereenkomsten heeft de werkgever een loondoorbetalings-verplichting bij ziekte of als het werk wegvalt.

Fase 4: Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Klik hier om de meest recente versie van de Cao voor Uitzendkrachten  te downloaden, inclusief de tussentijdse wijzigingen per november 2009.
 
De Cao heeft een looptijd van 30 maart 2009 tot 31 december 2013. 
Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe NBBU-Cao voor Uitzendkrachten ten opzichte van de Cao voor Uitzendkrachten 2004 - 2008.

 

SNA